Profil kanceláře

Kancelář se zabývá všemi oblastmi práva průmyslového a duševního vlastnictví. Vedle průmyslového a duševního vlastnictví, má kancelář zkušenosti s poskytováním poradenství v obchodním právu, které je navíc s oblastí ochrany nehmotných statků často úzce propojeno, ať již je to nekalá soutěž, regulace reklamy, farmaceutické právo nebo sporná agenda. Kancelář poskytuje i služby v oblasti mediace, neboť zakladatelka kanceláře – JUDr. et Mgr. Lucie Kociánová, Ph.D., je nejen akreditovanou advokátkou, ale též zapsanou mediátorkou. Klientelou kanceláře je mnoho soukromých podniků, stejně jako mezi ni patří oficiální instituce České republiky. Cílem kanceláře je poskytovat klientům služby tak, aby došlo k prevenci sporů klienta s třetí stranou a v případě, že je spor nevyhnutelný, pak je cílem kanceláře vyřešit spor v co nejkratší době s co nejmenší finanční či jinou ztrátou. Za dobu poskytování právních služeb, si kancelář vybudovala efektivní síť spolupracovníků po celém světě, kteří jsou uznáváni pro svou odbornost a spolehlivost.

Kontakt
K O C I Á N O V Á
advokátní kancelář
Kaiserštejnský palác
Malostranské nám. 23
118 00 Praha 1

Tel: +420-257533359
Fax: +420-257531902
Mobil: +420-606601906

e-mail: info@kocianova-law.cz
www.kocianova-law.cz, www.kocianova.eu