Poskytované Služby

Duševní a průmyslové vlastnictví:

Zakladatelka kanceláře JUDr. et Mgr. Lucie Kociánová, Ph.D. již více než dvacet let poskytuje právní poradenství jak obchodním společnostem, tak i jednotlivcům, kteří chtějí chránit, rozvíjet a bránit své nehmotné vlastnictví, a to jak v České republice, v Evropě, tak i po celém světě.

Kancelář poskytuje profesionální a rychlé poradenství v té největší možné kvalitě, vždy s ohledem na individuální zájmy klienta tak, aby na základě této služby došlo ke komplexní ochraně nehmotného vlastnictví klienta, a tak v co největším možném rozsahu došlo k eliminaci parazitování třetích osob na klientovu vlastnictví. Služby kanceláře zahrnují vše od prvotního poradenství, jak chránit nehmotný statek, přes udržování duševního a průmyslového vlastnictví v platnosti, po řešení sporu s možným narušitelem práva, to vše na území České republiky, stejně jako i v zahraničí.

Služby v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví:

 • Přihlašování ochranných známek v ČR, EU i v ostatních státech světa, včetně souvisejících služeb
 • Zastupování ve sporech z ochranných známek
 • Přihlašování průmyslových vzorů v ČR, EU i v ostatních státech světa, včetně souvisejících služeb
 • Zastupování ve sporech z průmyslových vzorů
 • Zastupování v patentových sporech
 • Zastupování v problematice z autorského právo (copyright)
 • Zastupování ve sporech z nekalé soutěže
 • Příprava licenčních smluv
 • Provádění rešerší
 • Přihlašování domén
 • Zastupování ve sporech z domén

Obchodní právo

Kancelář si je dobře vědoma, že aplikace obchodního práva v praxi, velmi často se jedná o nákup a prodej zboží nebo služeb, tvoří velkou náplň činnosti klientů. Advokátní kancelář je tu proto, aby se s klientem zaměřila na jeho individuální potřeby a na míru mu navrhla právní řešení jeho potřeb, to vše s ohledem na dlouhodobou aplikovatelnost, minimalizování rizik podnikání a případných sporů, stejně jako ochranu proti nárokům třetích osob. Advokátní kancelář má zkušenosti z mnoha kauz napříč odvětvími, počínaje farmaceutickým průmyslem, sektorem služeb, přes kosmetiku, potraviny, či luxusní zboží.

Sporná agenda

Co se týče poradenství klientům ve sporné agendě, Dr. Lucie Kociánová poskytuje v této právní oblasti služby již od roku 1995 a od té doby získala renomé v mnoha prestižních kauzách, ať již při řešení sporu cestou soudní, nebo cestou arbitráže, případně cestou mediace sporných stran. Kancelář má mnohaleté zkušenostmi s poradenstvím počínaje od jednotlivců, přes malé i střední podniky se sídlem v České republice, či v zahraničí.

Farmaceutické právo

Zákony a nařízení regulující farmaceutické právo se v moderní době velmi rychle mění, neboť musí flexibilně reagovat na vývoj trhu, zvláště neustálou vynálezeckou činnost farmaceutických společností. Advokátní kancelář je tu v této době neustálého vývoje proto, aby klientovi poskytla v této složité situaci kvalifikovanou a rychlou pomoc. V této oblasti kancelář poskytuje komplexní poradenství.

Nekalá soutěž a regulace reklamy

Nekalá soutěž a velmi přísné zákony regulující reklamu – jeden z častých problémů, které firmy musí najednou řešit v jediné kauze, ať již se jedná o problém spojený s oblastí duševního vlastnictví, obchodního práva nebo oblasti farmaceutické, není výjimkou, že jsou v jediném případu obsaženy veškeré zmíněné oblasti práva. Kancelář svým klientům radí, jak předejít případnému problému, či jak jej vyřešit.

Mediační služby:

Mediace je nabízena jako alternativní cesta řešení sporu šetřící mimo jiné čas i rozpočet klienta, kdy je nalezeno řešení výhodné pro všechny zúčastněné strany. Tato forma řešení sporu v současné době patří mezi celosvětově propagovaný postup.

Kontakt
K O C I Á N O V Á
advokátní kancelář
Kaiserštejnský palác
Malostranské nám. 23
118 00 Praha 1

Tel: +420-257533359
Fax: +420-257531902
Mobil: +420-606601906

e-mail: info@kocianova-law.cz
www.kocianova-law.cz, www.kocianova.eu