Partneři

JUDr. et Mgr. Lucie Kociánová, Ph.D., advokátka (ČAK) a zapsaná mediátorka (Ministerstvo spravedlnosti)

JUDr. et Mgr. Lucie Kociánová, Ph.D. – zakladatelka advokátní kanceláře – se právu věnuje již od roku 1995, kdy ukončila studium na Právnické fakultě University Karlovy v Praze (studium ukončila s výsledkem summa cum laude, získala titul Mgr.). Vroce 2001 úspěšně dokončila postgraduální studium na Právnické fakultě University Karlovy v Praze (obor mezinárodní právo) a získala právo užívat titul Ph.D. a JUDr. Po deseti letech praxe v pražských kancelářích zaměřených na problematiku duševního vlastnictví a obchodní agendy (Sodomka & Souček, Korejzová a spol.), si v roce 2005 otevřela vlastní advokátní kancelář orientovanou na právní služby spojené s oblastí duševního a průmyslového vlastnictví a obchodního práva.

Dr. Lucie Kociánová je advokátkou (2000) zapsanou u České advokátní komory s mnoholetou praxí v poskytování právních služeb jak českým, tak i zahraničním subjektům, a to v oblasti duševního vlastnictví, sporné agendy, farmaceutického práva či obecné obchodní praxe. Dr. Lucie Kociánová nabízí svým klientům i alternativní cestu řešení problémů, a to prostřednictvím mediace, neboť kromě toho, že je advokátkou, je i mediátorkou zapsanou na seznamu mediátorů u České advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti. V roce 1998 absolvovala šestiměsíční studijní stáž u renovované instituce v USA – Atlantické rady Spojených států amerických, ve Washingtonu, D.C., kde byla školena v mezinárodních vztazích, včetně fungování neziskových organizací v USA a ostatních částech světa, část její praxe je tak zaměřena i na poskytování právního poradenství s mezinárodním prvkem. Hovoří česky, anglicky a rusky. Dr. Lucie Kociánová je členkou výboru pro duševní vlastnictví při České advokátní komoře, profesní organizaci INTA a členkou výboru české sekce mezinárodní organizace EWLA (Mezinárodní organizace právniček). Pro své klienty se věnuje i přednáškové činnosti.

Kontakt
K O C I Á N O V Á
advokátní kancelář
Kaiserštejnský palác
Malostranské nám. 23
118 00 Praha 1

Tel: +420-257533359
Fax: +420-257531902
Mobil: +420-606601906

e-mail: info@kocianova-law.cz
www.kocianova-law.cz, www.kocianova.eu